europese week van de afvalvermindering

23-27 november 2020

Ter gelegenheid van de Europese Week van de Afvalvermindering past het Oceanografisch Museum van Monaco samen met zijn partners zijn bewustmakingsprogramma aan de gezondheidscontext aan!

Musée ocenaographique et la semaine européenne de réduction des déchets

activiteiten van de dag

Van 23 tot 27 november 2020 neemt het Oceanografisch Museum deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering (EWWR). Het evenement is bedoeld om in dezelfde week bewustmakingsacties te bevorderen op het gebied van duurzaam beheer van hulpbronnen om te komen tot nulafval. De belangrijkste assen van dit evenement zijn: Verminderen, recycleren en hergebruiken.

Gezien de huidige gezondheidscontext is het onmogelijk om, zoals vorig jaar, animaties voor het grote publiek voor te stellen.

Daarom is een actieprogramma voor het personeel van het Oceanografisch Museum en onze partners opgezet.