Privacy RGPD

Privacybeleid :
De verbintenissen van "Het Oceanografisch Instituut - Albert I, Prins van Monaco Stichting

Verzamelen van gegevens

“Het Oceanografisch Instituut – Stichting Albert I, Prins van Monaco” hecht veel belang aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de al dan niet persoonlijke informatie van alle internetgebruikers die de website van “Het Oceanografisch Instituut – Stichting Albert I, Prins van Monaco” wensen te bezoeken. De in declaratoire vorm meegedeelde informatie is bestemd voor het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco” en zal uitsluitend worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

“Het Oceanografisch Instituut – Albert I, Prins van Monaco Stichting verbindt zich er bovendien toe deze informatie niet door te geven aan derden, d.w.z. organisaties of bedrijven buiten de groep of personen voor andere doeleinden dan die welke verband houden met de werkterreinen van het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco”.

In het belang van de transparantie en de bescherming van de rechten zal het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince of Monaco” geen enkele informatie verkrijgen die een gebruiker persoonlijk zou kunnen identificeren, met uitzondering van de informatie die wordt meegedeeld door het invullen en versturen van de formulieren op de site.
De verzamelde informatie is nodig om te reageren op verzoeken om informatie en om informatieve e-mails te versturen. Zij zijn uitsluitend bestemd voor “Het Oceanografisch Instituut – Albert I, Prins van Monaco Stichting”.

Geen enkel commercieel gebruik, zelfs niet gedeeltelijk, van de verzamelde gegevens zal het voorwerp uitmaken van een overdracht aan Derden. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt bewaard door het “Institut Océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco”.

Niet-persoonlijke gegevens

De verstrekte niet-persoonlijke informatie wordt gebruikt om producten aan te bieden die zijn afgestemd op de smaak van de gebruikers. Het “Institut Océanographique – Fondation Albert I, Prince of Monaco” kan automatisch informatie verkrijgen die in geen geval met een persoon in verband kan worden gebracht. Deze informatie omvat het type internetbrowser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem van de computer en de naam van het domein van waaruit onze site is opgevraagd.

Recht van toegang en wijziging

Overeenkomstig artikel 14 van de Monegaskische wet van 23 december 1993 heeft u recht op toegang tot en rectificatie van de u betreffende persoonsgegevens. U kunt te allen tijde, kosteloos en zonder opgave van redenen, bezwaar maken tegen de verspreiding van de door u verstrekte gegevens.

Voor elk contact met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Het Oceanografisch Instituut – Fondation Albert I, Prins van Monaco
Avenue Saint-Martin
MC 98000 Monaco
Tel: + 377 93 15 36 00
Fax: + 377 93 50 52 97
Email :
musee@oceano.mc

Cookiebeleid

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden geplaatst. Een cookie identificeert geen individu. In het algemeen registreert het informatie met betrekking tot de navigatie van de computer op onze site (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, etc.) en die bij latere bezoeken worden gelezen.

Een “cookie” is een bestand dat door uw browser op uw computer wordt geplaatst.
Cookies worden gebruikt om permanente of tijdelijke informatie op te slaan.
Dit is de informatie die wordt opgeslagen in de cookie die op uw computer wordt geplaatst:

  • Algemene gebruikersidentificatie, een uniek nummer dat wordt gebruikt om het aantal keren te tellen dat een bericht wordt weergegeven op de computer waarop de cookie zich bevindt
  • De naam van het domein dat de cookie verspreidt
  • Vervaldatum
  • De datum van de laatste bijwerking
  • http-specificaties: verwijst naar het model van uw besturingssysteem en uw browser.

U kunt uiteraard het opslaan van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen.

U kunt cookies ook altijd en individueel verwijderen door de gebruikershandleiding van uw besturingssysteem te raadplegen.

Als u een reactie plaatst, een vraag stelt of u inschrijft voor een mailinglijst op onze site, krijgt u de mogelijkheid om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet hoeft in te vullen als u later nog een reactie achterlaat. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u een account hebt en inlogt op deze site, zal een tijdelijke cookie worden geplaatst om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen wij een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een schermoptiecookie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw inlogcookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van uw account, wordt het aanmeldingscookie verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens. Het geeft gewoon de ID aan van het item dat je net hebt gewijzigd. Het vervalt na één dag.

Het IP-adres dat de cookies kunnen vastleggen, wordt automatisch geanonimiseerd voordat het in Google Analytics wordt opgenomen, om verder gebruik van deze persoonsgegevens of kruisverwijzingen met andere persoonsgegevens te voorkomen;

Ten slotte zal de geanonimiseerde cookie-informatie gedurende 13 maanden worden bewaard.

U kunt bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan door op de volgende knop te klikken.

Pas uw cookies aan

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: infos.nominatives@oceano.org

Toepasselijk recht

In geval van een geschil zijn alleen de Monegaskische rechtbanken bevoegd.
Elke gebruiker van deze site, en door dit enkele gebruik, wordt geacht de toepassing van de wet en de exclusieve bevoegdheid van de Monegaskische rechtbanken te hebben aanvaard voor elke actie die hij of zij zou kunnen ondernemen in verband met deze “Gebruiksvoorwaarden” of het gebruik van deze site.
Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn van toepassing onder voorbehoud van eventuele dwingende bepalingen van het Monegaskisch recht die van toepassing kunnen zijn.
Indien u vragen of klachten heeft, kunt u per e-mail contact met ons opnemen:
musee@oceano.mc
.