WORD VRIEND VAN HET MUSEUM

Onze
vrienden

Meer dan 100 jaar na zijn oprichting kan het Oceanografisch Museum van Monaco vandaag rekenen op de waardevolle steun van zijn Vrienden.

Om hun engagement en hun gehechtheid aan de waarden van deze jonge honderdjarige te symboliseren, hebben zij een vereniging opgericht, met als doel de invloed van het Museum te bevorderen, zijn acties ten gunste van de oceanen aan te moedigen en het Museum te helpen bij de uitvoering van zijn projecten.

DE MISSIES VAN DE VERENIGING

De Vereniging van Vrienden van het Oceanografisch Museum van Monaco

De belangrijkste missie van AAMOM is het mobiliseren van leden die willen :

  • Bevordering van de ontwikkeling en de invloed van het Oceanografisch Museum van Monaco, dat bijdraagt tot de identiteit en het prestige van Monaco in de hele wereld,
  • Ondersteuning van de verschillende acties van het Museum en het Oceanografisch Instituut, zowel op nationaal als internationaal niveau, om de dienstverlening aan de wereld van de zee op het gebied van kennis en bescherming van de oceanen te vergroten.

6 STATUTEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Van “Vrijwilliger” tot “Begunstiger”, er zijn zes verschillende manieren om betrokken te raken bij het leven van het Museum, hetzij door hun tijd te geven, hetzij door financieel en politiek te participeren.

Als blijk van waardering ontvangen onze Vrienden diverse voordelen die in verhouding staan tot hun bijdrage, zoals onbeperkte toegang tot het hele museum, VIP-uitnodigingen voor tentoonstellingen, evenementen en conferenties, en exclusieve backstage-rondleidingen.

De Vereniging van Vrienden van het Oceanografisch Museum is bereid u te verwelkomen om haar passie te delen en de alliantie tussen Kunst en Wetenschap te verheffen.

IN HET HART VAN HET MUSEUM en ook internationaal

Met zijn 675.000 bezoekers per jaar, zijn internationale faam en zijn inzet voor de bescherming van de oceanen, is het Oceanografisch Museum van Monaco nog steeds een van de belangrijkste aantrekkingspolen van het Prinsdom.

Het mecenaat, de grondslag van deze vereniging, is vooral een kwestie van gemeenschappelijke waarden en van de betekenis die aan het optreden wordt gegeven : het maakt het mogelijk netwerken, relaties en het delen van know-how tot stand te brengen die elkaar wederzijds voeden en versterken.

AAMOM brengt de deskundigheid van elk van zijn leden in het Museum in om de invloed en aantrekkelijkheid ervan te vergroten, wat ook het Instituut in zijn geheel ten goede komt.

De vereniging is ook internationaal georiënteerd: de leden van haar Raad van Bestuur alleen al vertegenwoordigen meer dan 10 verschillende nationaliteiten. Deze mix is een rijkdom die haar in staat stelt steun en vrijgevigheid op internationaal niveau te ontwikkelen.

EEN WOORD VAN H.S.H. PRINS ALBERT II VAN MONACO

Ik ben zeer verheugd over het initiatief en de oprichting van de Vereniging van Vrienden van het Oceanografisch Museum van Monaco.

Het Oceanografisch Museum heeft behoefte aan een vereniging die mensen met de meest uiteenlopende achtergronden samenbrengt om de krachten te bundelen en een belangrijke steun te verlenen aan deze instelling. Deze betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal mensen en van het maatschappelijk middenveld is van essentieel belang om onze bemiddelingsopdracht te kunnen vervullen.

Ik hoop dat de vereniging, waarvan ik erevoorzitter ben, iedereen die de liefde voor de oceanen deelt, in staat zal stellen bij te dragen tot de uitstraling van ons museum en zo de inzet van het Vorstendom Monaco te delen.

Doe mee: VRIJWILLIGER WORDEN IN HET MUSEUM

Bent u gepassioneerd door de oceanen en de bescherming van het milieu? Je bent meerderjarig ? Een andere manier om bij het Museum betrokken te raken is een beetje van uw tijd, energie of knowhow ter beschikking te stellen voor een originele ervaring: het Museum van binnenuit gezien!

Ga naar de 

Facebook-pagina van de Vereniging

 om de missies te ontdekken die wij aanbieden. Vul de vragenlijst in die beschikbaar is op de website van de Vereniging, onder het tabblad Vrijwilliger en wij zullen contact met u opnemen.

Wilt u meer weten? Bezoek de website van de Vereniging van Vrienden van het Museum!

Zie ook