Aquaria
tegen vervuiling

De aquaria van de wereld tegen zeeverontreiniging

Elk jaar belanden miljoenen tonnen afval in de oceaan. Geschat wordt dat onze zeeën tegen 2050 meer plastic dan vis kunnen bevatten! De Europese Commissie en de aquaria komen in actie met de hulp van het Oceanografisch Instituut.

Een campagne van ongekende omvang

De Europese Commissie heeft in 2017 de campagne “World’s Aquariums Against Marine Litter” gelanceerd, met de steun van het Oceanografisch Museum van Monaco, de Europese Unie van Aquarium Curators en de World Association of Zoos and Aquariums. Met dit initiatief, dat deel uitmaakt van de acties van de conferentie
Onze Oceaan 2017
(Malta, 5-6 oktober 2017), draagt de Commissie bij aan de campagne #CleanSeas van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Het steunt op een coalitie van 150 aquariums uit 38 landen[2] om het publiek bewust te maken van de verontreiniging van de zee door menselijk afval. De campagne werd op 27 juli 2017 in Monaco officieel gelanceerd door de Europese commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella, in aanwezigheid van Z.S.H. Prins Albert II, het hoofd van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) Erik Solheim, en WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) CEO Doug Cress. Het netwerk dat aldus met de hulp van het Oceanografisch Instituut tot stand is gekomen, wordt gecoördineerd met de Europese Unie.

Hoe kunnen we het bewustzijn vergroten?

Sommige cijfers spreken voor zich: elk jaar wordt 10 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt, en tegen 2050 bevatten onze zeeën wellicht meer plastic dan vis. Toch zijn 3 miljard mensen rechtstreeks afhankelijk van de oceaan. Om de tendens te keren, ondernemen de bij deze campagne tegen zwerfvuil betrokken instellingen op verschillende manieren actie: door een tank vol zwerfvuil in hun aquariums te plaatsen (om de bezoekers bewust te maken, zoals de installatie van Philippe Pasqua in het Oceanografisch Museum in Monaco doet), door strandreinigingsinitiatieven te lanceren, door bewustmakingsfilms te vertonen, door artistieke creaties met zwerfvuil te hosten, enz. Alle aquaria die bij deze campagne betrokken zijn, verspreiden de boodschap ook via hun communicatiekanalen, te beginnen met hun sociale netwerken. Zij ontwikkelden en verspreidden ook persberichten die resulteerden in honderden artikelen, televisie- en radio-uitzendingen.

Deze campagne omzetten in een permanente actie

Na dit succes hebben de Europese Commissie en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) – samen met vijf internationale partners, waaronder het Ocean Institute – tijdens de conferentie Our Ocean 2018 een nieuwe verbintenis aangekondigd: de campagne van 2017 omvormen tot een permanente actie gericht op plasticvervuiling. Naast communicatie-inspanningen op lange termijn moedigen de facilitatoren van de coalitie aquaria aan om zoveel mogelijk partners en potentiële “multipliers” te bereiken om de impact van de campagne te maximaliseren. Wat staat er op het spel? Bevordering van beste praktijken op het gebied van gedragsverandering op alle schaalniveaus: lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal. Iedereen wordt uitgenodigd om zich te verenigen onder de vlaggen #BeReadytoChange en #BeatPlasticPollution, hashtags die worden gesteund door de Europese Unie en de Verenigde Naties. 212 aquaria uit 41 landen hebben al bevestigd dat zij zich zullen inzetten voor deze campagne, die ook door UNEP wordt opgepakt als onderdeel van zijn #CleansSeas-actie vanaf juli 2019. Het Instituut voor Oceanografie zal zijn rol als federator en coördinator van dit mondiale netwerk blijven spelen.