FEEST ZONDER BALLONNEN

De ballonnen moeten weg, niet het feest!

initiatief: feest zonder ballonnen

Ballonnen zijn symbolen van feestelijkheid, ze roepen feestelijkheid, vreugde, gezelligheid op… maar als ze in de lucht worden gelaten, komen ze in de oceaan terecht en bedreigen ze ons milieu.
Veel zeeschildpadden, dolfijnen en vogels zien ze aan voor voedsel en sterven.
De regering van Monaco, de Prins Albert II Stichting van Monaco en het Oceanografisch Instituut slaan de handen in elkaar voor het initiatief “Fête sans ballons” om de burgers uit te nodigen een bijdrage te leveren en zich in te zetten door ideeën en alternatieven voor te stellen die even feestelijk maar milieuvriendelijker zouden zijn: laten we samen een feest uitvinden dat ook plezier geeft aan zeeschildpadden…

Wat gebeurt er met een bal als hij eenmaal is losgelaten...

Een losgelaten ballon stijgt op in de lucht, tot hij leegloopt of de daling van de atmosferische druk hem in meerdere fragmenten doet uiteenspatten.
Dit puin valt dan terug op land en zee, ver van de plaats waar het is vrijgekomen. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) staan ballonnen in de top 10 van recreatief afval dat aan de kust wordt gevonden. Zij kunnen duizenden kilometers afleggen en de meest afgelegen en ongerepte gebieden verontreinigen.

...en wat zijn de gevolgen op zee?

Ballonnen hebben een negatief effect op ons milieu door de vervuiling van beken, meren en stranden. Een ballon oplaten is hetzelfde als opzettelijk vuilnis op de grond of in de oceaan gooien.
Wanneer de ballonnen hun weg door het water vinden, kunnen de versplinterde uiteinden en drijvende stukken lijken op kwallen of ander zeeleven dat wordt opgegeten door zeedieren zoals zeeschildpadden, vissen en dolfijnen.
Wanneer deze stukjes voor voedsel worden aangezien en worden ingeslikt, kunnen zij vast komen te zitten in het spijsverteringskanaal van bijvoorbeeld een schildpad, waardoor het dier niet meer kan eten en een langzame en pijnlijke dood sterft.

Bij deze jonge onechte karetschildpad Caretta caretta, ongeveer 20 centimeter lang, die door het Oceanografisch Museum onder haar hoede werd genomen, werd haar leven in extremis gered toen zij de ballon die zij had ingeslikt, kon leegmaken.

EN OP AARDE?

Ook op het land levende dieren kunnen het slachtoffer worden van ballonnen en ballonkoorden wanneer de ballonnen op de grond vallen langs wegen, rivieren of op bomen en struiken.
Vogels zijn gewond aangetroffen met linten om hun snavel of vleugels en gewurgd toen zij verstrikt raakten in touwen die aan bomen of hoogspanningskabels waren bevestigd.
En net als zeedieren, kunnen ze bezwijken na het inslikken van ballonnen. Helaas is bijna de helft van alle zeevogelsoorten gevoelig voor de opname van afval. Er zijn ook brokstukken gevonden in nesten en er is waargenomen dat vogels hun jongen ermee voeden.

OVER WELKE BALLONNEN HEBBEN WE HET?

Dit zijn “onbemande vrije ballonnen zonder payload (met inbegrip van ballonnen en vliegende lantaarns zonder payload of met een te verwaarlozen payload zoals letterkaarten)”.
Deze ballonnen zijn voor recreatieve, vrijetijds- of herdenkingsdoeleinden. Zij worden vervuild door hun omhulsel, door de stijve plastic staaf of door het lint of de sluiting waarmee sommige modellen zijn uitgerust.

Veel plezier zonder ballonnen

Ballonnen worden meestal vervaardigd door polymerisatie, en zijn dus niet biologisch afbreekbaar.
Hoewel er ballonnen bestaan met de vermelding “100% biologisch afbreekbaar”, is het belangrijk erop te wijzen dat de term biologisch afbreekbaar geen normatieve of regulerende status heeft. Bovendien vindt deze afbraak pas na een bepaalde tijd onder specifieke omstandigheden plaats.

Zelfs als ze “biologisch afbreekbaar” worden genoemd, zijn ballonnen nog steeds schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor veel dieren. Het is dus niet aan te raden ze in de lucht te laten vallen!

ALTERNATIEVEN: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN IDEEËN

Er zijn al enkele alternatieven zoals natuurlijke zeepbellen, papieren pompons, kaarsen, vliegers of haspels, wimpels, spandoeken…
Als het gebruik van ballonnen voor u onvermijdelijk is, houd uw ballonnen dan binnenshuis om het risico van accidenteel afval te beperken, zorg ervoor dat de buitenste ballonnen stevig vastzitten, vermijd het gebruik van niet biologisch afbreekbare (met folie bedekte) mylar-ballonnen en zorg ervoor dat alle ballonnen en toebehoren (zoals clips en linten) worden ingezameld.
Je kunt ook je fantasie de vrije loop laten en wie weet wat voor creatieve, unieke ideeën je kunt bedenken!
Aarzel niet om het ons te vertellen op de Facebook-pagina van ons initiatief!

Zie ook