Activiteiten op school

In het Oceanografisch Museum

Benoeming van leerkrachten

#SaveTheDate

Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs die hun klas bewust willen maken van de actualiteit van de Oceaan en/of met hun klas een bezoek willen brengen aan het Oceanografisch Museum in de loop van het schooljaar 2021-2022, worden uitgenodigd om Lerarenvergadering voorgesteld op 29 september door het educatieve team van het museum en het departement van Nationaal Onderwijs, Jeugd en Sport van Monaco. Voor docenten Frans zal dit evenement plaatsvinden op 13 oktober Voor de docenten Frans zal dit evenement de volgende dag plaatsvinden in samenwerking met de DAAC en in het kader van het officiële partnerschap tussen het Museum en het Nationaal Onderwijs.

Om deel te nemen, voorafgaande registratie is vereist. Stuur uw verzoek naar het educatieteam van het museum op service.animations@oceano.org

– Gratis toegang

Deelnemen aan onze educatieve activiteiten

Het Instituut ontwikkelt een brede waaier van pedagogische workshops, van kleuterschool tot hoger onderwijs, in dienst van een ambitieuze aanpak om de bewustwording en het engagement voor het behoud van de Oceaan te bevorderen.

Om meer te weten te komen, kunt u hieronder onze educatieve brochures downloaden.

Ontdek onze nieuwe workshops

ONDERDOMPELING IN BIODIVERSITEIT

cycli 2 en 3

DE…GELUIDEN VAN ZEEZOOGDIEREN IN DE MIDDELLANDSE ZEE

Middelbare school

KORAALRIFFEN EN DUURZAME ONTWIKKELING

Middelbare school

DUURZAME VISSERIJ


4e

Neem deel aan het systeem Ontdekkingsreizigers en Burgers van de Zeeën

Schooljaar 2021-2022

Dit programma, dat gericht is op middelbare schoolklassen, wordt gesteund door de Academische Delegatie voor Kunstzinnige en Culturele Vorming (DAAC) van de Académie de Nice, en wordt opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het Oceanografisch Museum van Monaco en de Verkenningen van Monaco.

Door middel van thematische workshops (zoogdierengeluiden, beschermde mediterrane soorten, koraal) die in het Museum worden gehouden en gebaseerd zijn op de missies van de Explorations de Monaco, zullen de door de klassen ontwikkelde educatieve projecten in overeenstemming zijn met de gezamenlijke doelstellingen van de partners:

  • culturele en wetenschappelijke openheid (methodologie en wetenschappelijke aanpak, geschiedenis van de wetenschap, wetenschappelijk schrijven, verhalen vertellen, exploratielogboek, metingen, instrumentatie, gegevensverwerking, banen, ontmoeten van beroepsbeoefenaars, enz.)
  • oceaanverkenning, eco-burgerschap, duurzaamheidswetenschappelijke benadering, internationale dimensie van onderzoek
  • inzicht in de ecologische, politieke en educatieve inzet van een wetenschappelijke exploratiecampagne gedurende één of twee schooljaren en vergelijking daarvan met historische en huidige campagnes.

CONTACTEN

– Registratie, logistiek, financiële steun, verslag van de werkzaamheden: Laurence Bonnefond, DAAC-functionaris belast met wetenschappelijke cultuur: laurence.bonnefond@ac-nice.fr

– Inhoudelijke bronnen, contacten van de actoren van de missies: Didier Théron, hoofd van Mediation Explorations in Monaco : dtheron@monacoexplorations.org

– Reservering en selectie van de educatieve ateliers van het Museum: Laurie Perrot, projectleidster van de afdeling Activiteiten en Educatie van het Museum: service.animations@oceano.org

Reservering

1

Selecteer de workshop(s) van uw keuze

Onze workshops zijn aangepast aan alle soorten handicaps.

3

Bevestig uw reservering per e-mail

Onderteken het reserveringsformulier en stuur het per post naar het volgende adres

resa@oceano.org

5

Wij verzoeken u15 minuten voor aanvang van uw bezoek aanwezig te zijn bij de ingang van het museum.

Neem voldoende tijd voor het verkeer in het Prinsdom en uw checkout.

DE ENTERTAINMENT AFDELING BEGELEIDT U

De afdeling Activiteiten staat tot uw beschikking voor advies en ondersteuning bij de organisatie van uw bezoek, de keuze van uw atelier en de uitvoering van uw pedagogisch project.

Sinds 1994 is door de Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle (DAAC) een docent aan een middelbare school aangesteld om deel te nemen aan de uitwerking van uw bezoekprojecten en om nieuwe activiteiten in verband met de officiële programma’s te ontwikkelen: mevrouw Laurence BONNEFOND (Lycée Masséna in Nice, laurence.bonnefond@ac-nice.fr).

Voor de lagere scholen werkt de afdeling Activiteiten samen met de directie Departementale Diensten van de Academie van Nice (DSDEN / opdracht “wetenschappen”) en werkt zij nauw samen met het Pedagogisch Opleidingscentrum van het Nationaal Departement Onderwijs en Jeugd- en Sportzaken (DENJS) van Monaco.

Doe mee aan onze "OCEANO FOR ALL"-wedstrijd

Een bijzondere kans om leerlingen bewust te maken van de noodzaak om de oceaan te beschermen

Sinds 2014 hebben 1.800 leerlingen van het netwerk voor prioritair onderwijs (REP en REP+), gelokaliseerde eenheden voor schoolintegratie (ULIS) en aanpassings- en integratieschool (AIS) kunnen deelnemen aan onze grote wedstrijd over de hele maritieme wereld.

Dit educatieve en sociale mechanisme draagt bij tot het ontstaan en de ontwikkeling van een ecologisch bewustzijn bij jongeren.

Zie ook