Schatten uit de diepte

Nergens
elders

Dat is de aard van een schat: hij wordt zorgvuldig bewaard, vaak uit het zicht.

Het exemplaar in kwestie is grotendeels samengesteld uit stukken van de verkenningscampagnes van Prins Albert I. Specialisten en onderzoekers hebben er toegang toe, evenals bezoekers van het Museum, door middel van tentoonstellingen die deze kostbare collectie opnieuw laten zien.

BEVOORRECHTE GETUIGEN

Wanneer u een opmerkelijk specimen in de vitrines van het Museum bewondert, hebt u er geen idee van dat u naar het topje van de ijsberg kijkt.
In feite bevinden zich enkele tienduizenden voorwerpen in de historische collecties.

Ze worden nauwgezet nagekeken en duiken soms weer op om aan het publiek van het museum te worden getoond.
Elke bezoeker kan zich dan legitiem bevoorrecht voelen. Deze onvergelijkbare bron, die getuigt van de door de mens verworven kennis van de oceanen.

Lees meer
objets

EEN HISTORISCH FONDS...

De tentoonstellingszalen en de opslagruimten van het Oceanografisch Museum bevatten een onschatbaar erfgoed.

De belangrijkste collectie is die van natuurhistorische specimens: algen, planten, ongewervelde dieren, vissen, reptielen, walvisachtigen, vogels, fossielen, rotsen en zeebodems.
De meeste zijn verzameld door Prins Albert I tijdens zijn 28 oceanografische campagnes tussen 1885 en 1915, van de Noord-Atlantische Oceaan tot de Noordelijke IJszee.

Een context die een historisch karakter geeft aan het wetenschappelijk belang. Sommige specimens zijn de zeldzame sporen van uitgestorven soorten.

Lees meer

VERRIJKT MET DE TIJD

Deze natuurhistorische collectie, aangelegd door Prins Albert I, is in de loop van de laatste honderd jaar aangevuld met verschillende schenkingen en aankopen.

Andere beroemde expedities hebben deze erfgoedcollectie verrijkt, zoals die van de Challenger, de Travailleur en de Talisman, de Pourquoi-Pas? en Scotia, en meer recent, die van Calypso (1961-1982), het beroemde oceanografische schip van kapitein Cousteau.

Andere prestigieuze instellingen zoals het Musée National d’Histoire Naturelle de Paris of particuliere verzamelaars hebben bijgedragen tot deze groei van de collecties, zoals de duizenden schelpen en fossielen die door Edouard Claudon werden verzameld en in 1909 werden verworven.

Lees meer

ONDERZOEKERS VAN OVER DE HELE WERELD

Deze collectie, die enkele tienduizenden exemplaren telt, omvat vele “types”, d.w.z. specimens aan de hand waarvan de eerste beschrijving van een voor het eerst geïdentificeerde nieuwe soort is gemaakt.

Elk jaar raadplegen onderzoekers uit de hele wereld onze collectie, meestal van op afstand, en duwen soms de deuren van de Tempel van de Zee open. Ter ondersteuning van hun werk hebben zij toegang tot de gehele collectie en kunnen zij deze raadplegen voor evaluatie en vergelijking.

Lees meer

Zie ook