Ontdekkingsreizigers en burgers van de zeeën

Deelnemen aan de editie 2021-2022

Gelanceerd in 2017 en gericht op middelbare schoolklassen, wordt het programma “Ontdekkingsreiziger en Burger van de Zeeën” gesteund door de Academische Delegatie voor Kunstzinnige en Culturele Vorming (DAAC) van de Académie de Nice. Het wordt opgezet en uitgevoerd in partnerschap met de Oceanografisch Museum van Monaco en de
Verkenningen van Monaco
.

Door middel van thematische workshops (zoogdierengeluiden, beschermde mediterrane soorten, koraal) die in het Museum worden gehouden en gebaseerd zijn op de missies van de Explorations de Monaco, zullen de door de klassen ontwikkelde projecten in overeenstemming zijn met de gezamenlijke doelstellingen van de partners:

 • culturele en wetenschappelijke openheid (methodologie en wetenschappelijke aanpak, geschiedenis van de wetenschap, wetenschappelijk schrijven, verhalen vertellen, exploratielogboek, metingen, instrumentatie, gegevensverwerking, banen, ontmoeten van beroepsbeoefenaars, enz.)
 • oceaanverkenning, eco-burgerschap, duurzaamheidswetenschappelijke benadering, internationale dimensie van onderzoek
 • inzicht in de ecologische, politieke en educatieve inzet van een wetenschappelijke exploratiecampagne gedurende één of twee schooljaren en vergelijking daarvan met historische en huidige campagnes.

CONTACTEN

– Registratie, logistiek, financiële steun, verslag van de werkzaamheden: Laurence Bonnefond, DAAC-functionaris belast met wetenschappelijke cultuur: laurence.bonnefond@ac-nice.fr

– Inhoudelijke bronnen, contacten van de actoren van de missies: Didier Théron, hoofd van Mediation Explorations in Monaco : dtheron@monacoexplorations.org

– Reservering en selectie van de educatieve ateliers van het Museum: Laurie Perrot, projectleidster van de afdeling Activiteiten en Educatie van het Museum: service.animations@oceano.org

Logo OCEANO - Musée BLEU

Hoe inschrijven en deelnemen

 • Doelgroep: middelbare schoolklassen
 • Inschrijving voor de regeling is verplicht, per e-mail aan Laurence Bonnefond: laurence.bonnefond@ac-nice.fr
 • Mogelijke financiële steun voor klassen die zijn ingeschreven in antwoord op de oproep van de DAAC voor EAC-projecten voor het schooljaar 2021-2022, beschikbaar op het ADAGE-platform van 17 mei tot 6 juli 2021
 • Voor middelbare scholen, mogelijke reactie op de INES-oproep tot het indienen van projecten van het Gewest vóór 31 mei 2021
 • Inlevering van studentenwerk in verband met de regeling: 31 mei 2022. Verwacht in posterformaat (sjabloon wordt verstrekt).

Belangrijke data

 • Juni tot september 2021: oproep tot het indienen van projecten van instellingen voor 2021-2022
 • 13 oktober 2021 van 14.30 tot 16.30 uur:leerkrachten komen bijeen in het Oceanografisch Museum voor een presentatie van de educatieve middelen van het museum en workshops in verband met de ontdekkingsreizen.
 • November 2021: start van de projecten
 • Aan het eind van het jaar: promotie van de projecten en werkzaamheden in de scholen, op partnersites of bij evenementen (Wereld Oceaandag, Wetenschapsfestival, enz.)

300 studenten ontvangen in het Museum voor educatieve workshops

In het kader van het educatieve project ” Explorers and Citizens of the Seas” hebben 300 leerlingen een bezoek kunnen brengen aan het Oceanografisch Museum in Monaco en kunnen deelnemen aan de workshops die werden aangeboden door de teams van de afdeling Evenementen. Op het programma: workshops die verband houden met de thema’s die tijdens hun schooljaar zijn behandeld: De… geluiden van de zeezoogdieren van de Middellandse Zee, SOS Schildpadden, Beschermde soorten van de Middellandse Zee of Koralen: bouwers van de biodiversiteit.
Zoveel mogelijkheden voor studie, uitwisseling en dialoog ter aanvulling van het rijke materiaal van Verkenningen van Monaco zoals de Sphyrna-missie of de Gombessa 5-missie, die dienden om op een unieke manier belangrijke onderdelen van het leerprogramma van de studenten te illustreren, zoals de studie van zeezoogdierengeluiden, de mariene biodiversiteit in de Middellandse Zee, duiken als een exploratietechniek of de bescherming van zeeschildpadden en koraalriffen.