Koraal

MARTIN COLOGNOLI - KORAALVOOGD

Logo Coral Guardian Blanc

De vereniging Coral Guardian stelt het koraal tentoon in het Oceanografisch Museum van Monaco

De fototentoonstelling CORAIL laat ons kennis maken met het opmerkelijke verhaal van traditionele Indonesische vissers, afkomstig van het kleine eiland Serava Besar voor de westkust van het eiland Flores, die het vernietigde ecosysteem waarvan zij rechtstreeks afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud: het koraalrif, beschermen en herstellen. Dit eiland ligt in het centrum van de Koraaldriehoek, het epicentrum van de mariene biodiversiteit van de planeet. 6 miljoen km², 76% van de koraalsoorten, en 56% van de koraalrifvissen in het Indo-Pacifisch gebied. Het heeft meer biodiversiteit dan waar ook ter wereld.

De fototentoonstelling CORAIL loopt van 20 juni 2020 tot en met 3 januari 2022.

Martin Colognoli

In 2012 was Martin Colognoli, een mariene bioloog, medeoprichter van Coral Guardian, een Franse non-profitorganisatie onder de wet van 1901. Coral Guardian zet zich in voor het behoud van koraalecosystemen dankzij de lokale gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn, voor bewustmaking en voor deelname aan wetenschappelijke ontdekkingen.

De fototentoonstelling

Meer dan twintig grootformaat beelden dompelen de bezoeker onder in de fragiele wereld van de koraalriffen en benadrukken de harmonie tussen mens en natuur: een boodschap die zowel dringend als hoopvol is.

Exposition corail guardian musée océanographique monacol
MARTIN COLOGNOLI - CORAL GUARDIAN - (c) Photo : M. Dagnino-Institut océanographique

Zeg jij het maar, ik vergeet het. Jij leert het me, ik herinner het me. Jij betrekt mij erbij, ik leer.

Benjamin Franklin.

Participatief marien behoud

Coral Guardian onderscheidt zich door de ontwikkeling van concrete acties voor het herstel van de riffen ter plaatse, waarbij de plaatselijke bevolking wordt betrokken. Door haar acties heeft de vereniging een unieke ervaring op dit gebied opgedaan. De betrokkenheid van de mensen die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen heeft het mogelijk gemaakt een duurzaam herstelmodel te creëren dat gebaseerd is op wetenschap en praktijk. De inzet van de voornaamste belanghebbenden is immers een sleutelfactor voor succes. De projecten hebben dan een blijvend en concreet effect op de situatie van de gemeenschappen, die er eigenaar van worden.

Exposition corail guardian musée océanographique monacol

De Koraaldriehoek is in gevaar

Stijgende watertemperaturen, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen (gevolgen van klimaatverandering) bedreigen koraalriffen over de hele wereld. Wetenschappers schatten dat we in de komende 50 jaar tot 70% van de koraalriffen in de wereld kunnen verliezen. Overbevissing en zeer destructieve vistechnieken, zoals bomvissen en cyanide, zijn verantwoordelijk voor de uitputting van de visbestanden tot een niveau dat wellicht onomkeerbaar is. Ondanks de toenemende dreiging is er hoop. De riffen van de Koraaldriehoek hebben miljoenen jaren overleefd en sommige soorten redden zich verrassend goed met de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom herbergt de Koraaldriehoek geheimen die wetenschappers hoopvol stemmen. De grootste bron van hoop voor de Koraaldriehoek is de bevolking die er zo sterk van afhankelijk is.

Te ontdekken in het trappenhuis van de Prinses-Alicezaal...

Exposition corail guardian musée océanographique monacol

Het team zit midden in de transplantatie. De koraalkolonies worden versnipperd en vervolgens stevig op de metalen drager bevestigd. Een maand later zullen deze koralen, dank zij hun kalkskelet, de structuur omhuld hebben om zich vast te zetten en zullen dan beginnen met hun groei in de richting van de zon.

Exposition corail guardian musée océanographique monacol

In dit vissersdorpje op het eiland is vis de belangrijkste bron van eiwitten. De gemiddelde consumptie bedraagt 4 tot 5 kilo per dag om een gezin te voeden. De geconsumeerde vissoorten zijn grotendeels afhankelijk van het koraalrif.

Exposition corail guardian musée océanographique monacol

De evolutie van een gerestaureerd gebied in slechts drie jaar. Dit is een perfecte illustratie van de terugkeer van het koraalrif in een gebied waar de bodem voortdurend in beweging is. Deze structuren bieden een solide steun voor getransplanteerde kolonies. De milieuomstandigheden zijn gunstig voor de terugkeer van het leven.

ook ontdekt te worden op dit thema