bezoek het museum,

is om de oceaan te beschermen...

Dank u voor de oceaan

Als pionier op het gebied van de ontdekking en het behoud van het mariene milieu streeft het Oceanografisch Instituut sinds 1906 zijn missie na om de kennis, de liefde en de bescherming van de oceanen te bevorderen. Het is met dit in gedachten dat het elke bezoeker aanbiedt om 0,5€ van het bedrag van elk gekocht ticket te doneren aan MEDFUND, een fonds dat beschermde zeegebieden in de Middellandse Zee steunt…


Door het Museum te bezoeken, neemt u deel aan de beschermde zeegebieden van de Middellandse Zee:

5 cent per verkocht ticket wordt gedoneerd aan TheMedFund!

Word een speler in de bescherming van de Oceaan door naar het Museum te komen

Beschermde mariene gebieden (MPA's): instrumenten voor het beheer en de instandhouding van het mariene milieu.

Beschermde mariene gebieden zijn afgebakende gebieden op zee die voldoen aan natuurbeschermingsdoelstellingen op lange termijn. De meeste MPA’s maken het mogelijk de uitdagingen van bescherming en instandhouding van duurzameactiviteiten met elkaar te verzoenen zoals ambachtelijke visserij en verantwoord toerisme. Bij hun bestuursvormen worden meestal gebruikers, verkozen vertegenwoordigers, deskundigen, enz. betrokken bij het beheer van het ingedeelde mariene gebied.

Het Med-fonds beoogt een stabiele financieringsbron te bieden om het duurzame beheer van mediterrane MPA’s te ondersteunen en te versterken door middel van een milieufonds.
Het Med-fonds steunt verschillende proefgebieden, waaronder het beschermde zeegebied van de Kuriat-eilanden in Tunesië, waar zich een nestplaats van zeeschildpadden bevindt.

DE MEDITERRANE BOLLEN

Een beschermd marien gebied (MPA) is een afgebakend gebied, op zee of aan de kust, dat tot taak heeft de instandhouding op lange termijn te garanderen van de soorten en ecosystemen die het herbergt, en het beheer en de duurzame exploitatie van mariene rijkdommen te garanderen.

In de Middellandse Zee, waar de biodiversiteit uitzonderlijk groot is, zijn er meer dan 1.200 beschermde gebieden, d.w.z. 7% van de oppervlakte, maar het gebrek aan personele en financiële middelen verhindert soms een doeltreffend beheer ervan.

TheMedFund is een vereniging naar Monegaskisch recht die in 2015 is opgericht op initiatief van het Vorstendom Monaco, Frankrijk, Tunesië en de Prins Albert II van Monaco Stichting.

HetMedFund beheert een milieufonds dat rechtstreeks en op lange termijn beschermde mariene gebieden in de Middellandse Zee in begunstigde landen financiert.
In de komende vier jaar wil hetMedFonds steun verlenen aan 18 nieuwe beschermde mariene gebieden in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied.

Ter gelegenheid van de3e editie van de Oceaanweek van Monaco in 2019 hebben de Sorbonne-universiteit, vertegenwoordigd door haar voorzitter Jean Chambaz, en de vereniging TheMedFund, vertegenwoordigd door haar voorzitter S. E. Mr. Bernard Fautrier, hebben hun krachten gebundeld door een partnerschapsovereenkomst te ondertekenen. Een van de prioritaire doelstellingen van deze overeenkomst: financiële deelneming in het milieufonds voor beschermde mariene gebieden (MPA’s) in de Middellandse Zee.

In 2017 heeft het Oceanografisch Instituut zich ertoe verbonden 5 eurocent per verkocht ticket aan het MedFonds te schenken, wat neerkomt op een jaarlijkse bijdrage van meer dan 30.000 euro dankzij de ongeveer 650.000 bezoekers die het Oceanografisch Museum van Monaco elk jaar ontvangt.