"Koraal"

door coral guardian

lokale gemeenschappen aan het bed van de koraalriffen

Logo Coral Guardian Blanc

In 2020 – 2021 zal het Oceanografisch Museum de kleuren van het koraal dragen: sensibiliseringsactiviteiten, publicatie van boeken, tentoonstellingen, enz. Een speciaal aan dit fascinerende dier gewijd themapad wordt u tijdens uw bezoek aan het museum voorgesteld: de tentoonstelling “CORAIL” van Coral Guardian en de fotograaf en marien bioloog Martin Colognoli maakt er deel van uit en nodigt u uit om de kwetsbare wereld van de koraalriffen te ontdekken via het verhaal van traditionele Indonesische vissers die dit ecosysteem, waarvan zij voor hun leven nauw afhankelijk zijn, beschermen en herstellen.

een tentoonstelling over de band tussen mens en koraal

Het Instituut voor Oceanografie zet zich al lang in voor het behoud van koraalriffen. Wij brengen ook hulde aan de organisaties die ook in die richting werken. De fototentoonstelling “CORAIL” van de NGO Coral Guardian en de fotograaf Martin Colognoli laat ons de verrassende en gevoelige relatie ontdekken die is ontstaan tussen de plaatselijke gemeenschappen en hun koraalriffen, met name wat betreft het herstel van het milieu en het waarborgen van een goed beheer ervan. U duikt in de kwetsbare wereld van de koraalriffen en benadrukt de harmonie tussen mens en natuur: een boodschap die zowel dringend als vol hoop is, om te ontdekken en te ondersteunen!

ook te zien